Steunen

De realisatie van het Stolpersteineproject is geheel afhankelijk van giften en donaties. De kosten voor de productie en het leggen van een Stolperstein bedragen € 150,-. Aan bijkomende kosten (administratie, fondsenwerving, website, reis- en verblijfkosten nabestaanden, e.d.) verwachten we nog eens ca. 50 euro per steen nodig te hebben. De totale kosten voor het project bedragen, voorlopig geschat, ca. € 40.000,-.

Giften en sponsoring

Wij staan open voor ieder initiatief ter ondersteuning. Wilt u persoonlijk, als bedrijf of als organisatie een klein of groter bedrag bijdragen, dan is dat zeer welkom. Een bijzondere manier van meedoen bestaat uit het adopteren van één of meer steentjes.
Giften kunnen worden overgemaakt op
ING-banknummer: NL36INGB0006501185
t.n.v. Stichting Stolpersteine Schilderswijk te Groningen, onder vermelding van ‘Stolpersteine‘, met eventueel een adres, een naam of een nader omschreven doel.

ANBI-status

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen heeft de culturele ANBI-status verworven, wat betekent dat giften voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Voor verdere informatie over fiscale giftenaftrek verwijzen wij u o.m. naar de website van de belastingdienst.

ANBI

 

Financieel jaarverslag

De financiële jaarverslagen van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen kunt u hieronder downloaden.
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015