Disclaimer

Eigendoms- en gebruikersrechten

De inhoud en vormgeving van deze website is beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Teksten en foto’s mogen alleen openbaar worden gemaakt met voorafgaande toestemming van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van onjuistheden of onvolledigheden van informatie.

Kamer van Koophandel

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen is gevestigd in Groningen onder Kamer van Koophandel nummer 60460954.