Home

Vanuit de Schilderswijk (Schildersbuurt en Kostverloren) in Groningen zijn in de Tweede Wereldoorlog bijna 260 Joodse wijkbewoners weggevoerd en vermoord.
Daarnaast hebben ook verzetslieden en andere wijkgenoten hun activiteiten met de dood moeten bekopen.

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen wil al deze slachtoffers gedenken door het plaatsen van gedenksteentjes, zogenaamde Stolpersteine, voor de huizen waar zij woonden. Ze zijn een oproep om niet te vergeten.

 


Maandag 30 maart 2020: zevende Stolpersteinelegging

 

Gunter Demnig komt naar Groningen.
We plaatsen dan samen met drie initiatiefnemers van buiten de wijk 18 Stolpersteine: 10 binnen de Schilderswijk en 8 daarbuiten.

Klik hier voor nadere informatie

Met dank aan MyFacilities voor het gebruik van de geluidsapparatuur tijdens de legging.