Home

Vanuit de Schilderswijk (Schildersbuurt en Kostverloren) in Groningen zijn in de Tweede Wereldoorlog bijna 240 Joodse wijkbewoners weggevoerd en vermoord.
Daarnaast hebben ook verzetslieden en andere wijkgenoten hun activiteiten met de dood moeten bekopen.

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen wil al deze slachtoffers gedenken door het plaatsen van gedenksteentjes, zogenaamde Stolpersteine, voor de huizen waar zij woonden. Ze zijn een oproep om niet te vergeten.

 


Maandag 30 maart 2020: zevende Stolpersteinelegging

Gunter Demnig komt naar Groningen.
We plaatsen dan samen met drie initiatiefnemers van buiten de wijk 18 Stolpersteine: 10 binnen de Schilderswijk en 8 daarbuiten.

Klik hier voor nadere informatie

Met dank aan MyFacilities voor het gebruik van de geluidsapparatuur tijdens de legging.


Uitnodiging maandag 4 mei 2020

Verdwaalde bommen van Engelse oorlogsvliegtuigen maakten in de avond van 26 september 1941 in onze wijk acht slachtoffers: een 65 jaar oude weduwe, vier studenten die een afstudeerfeestje vierden, en drie jonge kinderen uit één gezin, die samen op zolder sliepen. Op 4 mei a.s. wordt voor hen een monument onthuld, op het Jozef Israëlsplein, recht voor het huis waar de drie kinderen zijn omgekomen. Het officiële programma start om 11.30 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.