Home

Vanuit de Schilderswijk (Schildersbuurt en Kostverloren) in Groningen zijn in de Tweede Wereldoorlog bijna 200 Joodse wijkbewoners weggevoerd en vermoord.
Daarnaast hebben ook verzetslieden uit de wijk hun activiteiten met de dood moeten bekopen. 

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen wil al deze slachtoffers gedenken door het plaatsen van gedenksteentjes voor de huizen van waaruit zij zijn gedeporteerd. Deze zogeheten Stolpersteine zijn een herinnering en eerbetoon aan hen die nooit meer terugkwamen. Ze zijn bovenal een oproep om niet te vergeten.

 

 

Uitnodiging

Op donderdag 31 mei 2018 worden voor de voormalige woonhuizen
van 26 oorlogsslachtoffers in de Schilderswijk Stolpersteine gelegd.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Meer informatie vindt u hier.

Met dank aan MyFacilities voor het gebruik van de geluidsapparatuur.