Home

Vanuit de Schilderswijk (Schildersbuurt en Kostverloren) in Groningen zijn in de Tweede Wereldoorlog bijna 240 Joodse wijkbewoners weggevoerd en vermoord.
Daarnaast hebben ook verzetslieden en andere wijkgenoten hun activiteiten met de dood moeten bekopen.

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen wil al deze slachtoffers gedenken door het plaatsen van gedenksteentjes, zogenaamde Stolpersteine, voor de huizen waar zij woonden. Ze zijn een oproep om niet te vergeten.

 


We gaan weer Stolpersteine plaatsen! 

Na een onderbreking vanwege de Coronapandemie hebben we weer een vijftal leggingen kunnen inplannen. De Stolpersteine worden gelegd op dinsdag 15 september, woensdag 16 september, donderdag 17 september, woensdag 21 oktober en donderdag 22 oktober a.s.
Nadere informatie vindt u hier.

Monument Jozef Israëlsplein 

De plaatsing van het monument op het Jozef Israëlsplein ter nagedachtenis aan acht wijkgenoten die bij een bombardement op 26 september 1941 om het leven zijn gekomen is uitgesteld tot 4 mei 2021. In het voorjaar van 2021 volgt nadere informatie en een uitnodiging.