Stichting

Om het leggen van Stolpersteine in de Schilderswijk in Groningen mogelijk te maken, is door een aantal wijkgenoten een stichting in het leven geroepen. De doelstelling van de stichting is om voor alle door naziterreur omgekomen wijkgenoten een Stolperstein te plaatsen.

Activiteiten

Samen met een grote groep vrijwilligers onderneemt de stichting de volgende activiteiten:

 • Onderzoek doen naar oorlogsslachtoffers in de Schilderswijk Groningen.
 • Plaatsing van Stolpersteine in een aantal fasen. Omwille van aandacht en zorgvuldigheid worden zo’n 20 steentjes per keer gelegd.
 • Uitdragen van het verhaal achter de steentjes, in de vorm van een onderwijsproject en publicatie van biografieën van oorlogsslachtoffers in onze wijk.
 • Werven van middelen om deze activiteiten te kunnen bekostigen.
 • Lesbrief. Speciaal voor scholen in onze wijk hebben we een lesbrief ontwikkeld: download

Bestuur

De stichting is het initiatief van de volgende bewoners uit de Schilderswijk:

 • Matteke Winkel – voorzitter
 • Koos Bakema – penningmeester
 • Mart Coenders – secretaris
 • Gerard Smeding – bestuurslid
 • Margriet Storms – bestuurslid
 • Peter Vroege – bestuurslid

Ambassadeurs

Doelstelling en activiteiten van de stichting worden ondersteund door de volgende wijk- en stadgenoten: Andreas Blühm (directeur Groninger Museum), Martin Gans (advocaat), Deddo Houwen (oud-voorzitter Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen), Alina Kiers (cabaretier), Henk Pijlman (voorzitter CvB Hanzehogeschool), Erna Visser (rechter Rechtbank Noord Nederland) en Ate van der Zee (voorzitter RvB UMCG).

In memoriam: Koos Bakema
Tot ons groot verdriet is op 20 april 2022 ons bestuurslid Koos Bakema overleden. Hij heeft de afronding van ons Stolpersteineproject net niet mogen meemaken, maar is de afgelopen acht jaar als penningmeester, maar bovenal als meedenker en wijs mens van onschatbare waarde geweest voor onze stichting. Wij missen hem zeer.

Mart Coenders, Gerard Smeding, Margriet Storms, Peter Vroege, Matteke Winkel
bestuursleden van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen

 

Financieel jaarverslag

De financiële jaarverslagen van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen kunt u hier downloaden:
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 | Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018 | Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016 | Jaarverslag 2015

Gemeente GroningenDe gemeente Groningen heeft aangegeven mee te willen werken aan het project door de plaatsing van de stenen in de openbare ruimte mogelijk te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat eventuele nabestaanden geen bezwaren hebben en dat de Stichting contact zoekt met de huidige bewoners van de huizen waarvoor de stenen gelegd zullen worden.

De Stichting draagt zorg voor het historisch onderzoek en de organisatie van het daadwerkelijk vervaardigen en leggen van de gedenkstenen. Kunstenaar Gunter Demnig zorgt voor productie van de stenen.