Dr. C. Hofstede de Grootkade 4


Sientje Denneboom-Lehmans

Geboren: 20 juli 1872, Roden
Laatste adres: Dr. C. Hofstede de Grootkade 4, Groningen
Weggevoerd naar Vught: 9 april 1943; vandaar op 8 mei 1943 naar Westerbork
Vermoord: 14 mei 1943, Sobibor

Sientje Denneboom – Lehmans

Sientje Lehmans wordt geboren op 20 juli 1872 in Roden. Haar vader is Samuel Asser Lehmans uit Roden, hij is koopman. Haar moeder is Henriëtte Abrahams van der Reis uit Leek.
Sientje trouwt in 1899 met Philip Denneboom uit Beilen, hij heeft een zaak in manufacturen in de Brinkstraat. Ze gaan in Beilen wonen en krijgen twee dochters Bartha Henriëtte en Dora. Philip biedt in 1930 zijn zaak te huur aan “wegens gebrek aan opvolger”. Ze gaan naar Groningen, en wonen enige tijd aan de Petrus Campersingel 137a. Dochter Bartha is inmiddels getrouwd met Salomon Minco, waarmee ze twee kinderen krijgt: Manuel en Siny. Bartha woont in de Taco Mesdagstraat 37. Als Dora en Raphaël (Felie) Pais elkaar leren kennen, woont Dora nog bij haar ouders aan de Petrus Campersingel. In 1934 verhuizen Philip en Sientje (Dora is inmiddels getrouwd) naar de Dr. C. Hofstede de Grootkade 4, waar Philip op 17 februari 1941 overlijdt. Felie en Dora gaan in Delfzijl wonen, waar hij werkzaam is in de manufacturenzaak van zijn vader, “De Concurrent”. Ze krijgen twee zoontjes, Max en Philip. In het voorjaar van 1942 worden alle Joden uit Delfzijl naar Amsterdam geëvacueerd, maar Felie en Dora en hun zoontjes krijgen de kans, samen met Foktje Pais -Hart – de moeder van Felie- in te trekken bij Sientje (oma) Denneboom aan de Hofstede de Grootkade, de “kade”. Ondanks de niet aflatende pogingen van huisvriend Markus Zuithoff om het gezin te behoeden voor deportatie, worden oma Sientje, Dora en Felie en hun zoontjes, samen met oma Foktje op 9 april 1943 naar Vught getransporteerd. Oma Sientje en oma Foktje worden op 8 mei naar Westerbork overgebracht. Sientje wordt op 14 mei in Sobibor vermoord. Dora en Felie en hun kinderen worden in Auschwitz omgebracht. Alleen Foktje overleeft de oorlog.

 


Dora Pais-Denneboom

Geboren: 23-07-1902 in Beilen
Laatste woonadres: Dr.C.Hofstede de Grootkade 4, Groningen
Gedeporteerd naar Westerbork: op 09-04- 1943 naar Vught, vandaar op 07-06 1943 naar Westerbork
Vermoord: 11-02-1944 in Auschwitz

Dora wordt geboren op 23 juli 1902 in Beilen. Haar vader is Philip Denneboom, haar moeder Sientje Lehmans. Ze hebben een zaak in manufacturen in de Brinkstraat. Ze heeft een zus, Bartha. Als haar vader de zaak verkoopt, gaat ze met haar ouders naar Groningen naar de Petrus Campersingel 137a. Haar zus trouwt met Salomon Menco en gaat in de Taco Mesdagstraat wonen. Bartha en Salomon krijgen twee kinderen, Manuel en Siny. Dora trouwt op 27 februari 1943 met Raphaël (Felie)Pais uit Delfzijl. Felie werkt in de manufacturenzaak van zijn vader “De Concurrent”, samen met zijn broer Meijer. Zijn andere broer Benjamin studeert geneeskunde in Groningen.

Dora en Felie gaan naast de zaak wonen, ze krijgen twee zoontjes, Max en Philip. In april 1942 worden ze gedewongen uit Delfzijl te vertrekken. Ze gaan samen met Foktje Pais-Hart, de moeder van Felie die inmiddels weduwe is geworden en ook in Delfzijl woont inwonen bij Sientje aan de Hofstede de Grootkade 4. Haar man Philip is het jaar daarvoor overleden. Ondanks de niet aflatende inspanningen van huisvriend Markus Zuithoff om het gezin voor deportatie te behoeden, worden Sientje, Dora en Felie met hun zoontjes en Foktje op 9 april 1943 naar Vught getransporteerd. Sientje en Foktje worden op 2 mei 1943 overgebracht naar Westerbork, het gezin van Felie en Dora volgt op 7 juni. Haar moeder Sientje wordt op 14 mei 1943 vermoord in Sobibor. Felie, Dora en de jongens worden op 11 februari 1944 in Auschwitz omgebracht. Oma Foktje overleeft de oorlog, evenals haar zus Bartha met haar twee kinderen. 

 


Raphaël Izaak Pais

Geboren: 07-08-1906 in Delfzijl
Laatste woonadres: Dr.C. Hofstede de Grootkade 4, Groningen
Gedeporteerd naar Westerbork: op 09-04-1943 naar Vught, vandaar op 07-06- 1943 naar Westerbork
Vermoord: 11-02-1944 in Auschwitz

Raphaël Pais (hij wordt Felie genoemd) wordt op 7 augustus 1906 in Delfzijl geboren als zoon van Marcus Pais en Foktje Hart. Zijn vader heeft een zaak in manufacturen in de Waterstraat 7 in Delfzijl “de Concurrent”. Hij heeft twee broers, Meijer en Benjamin. Felie en Meijer werken in de zaak, Benjamin studeert geneeskunde in Groningen. Op 27 februari 1934 trouwt hij met Dora Denneboom, dochter van Philip Denneboom en Sientje Lehmans. Ze gaan in Delzijl wonen naast de zaak en krijgen twee zoontjes Max en Philip. In april 1942 worden ze gedwongen om uit Delzijl te vertrekken. Ze gaan samen met Foktje Pais-Hart, de moeder van Felie die ook in Delfzijl woont , naar Groningen naar de Hofstede de Grootkade 4, waar ze gaan inwonen bij de moeder van Dora, Sientje Denneboom-Lehmans,die inmiddels weduwe is geworden. Ondanks de niet aflatende inspanningen van huisvriend Markus Zuithoff om het gezin voor deportatie te behoeden, worden Sientje, Dora en Felie met hun kinderen en Foktje op 9 april 1943 naar Vught getransporteerd. Oma Sientje en oma Foktje worden op 2 mei naar Westerbork overgebracht. Felie en zijn gezin komen op 7 juni in Westerbork aan. Zij vertrekken op 8 februari 1944 met transport 86 uit Westerbork naar Auschwitz, waar ze op 11 februari 1944 worden vermoord. Zijn moeder Foktje overleeft de oorlog. Zijn schoonmoeder Sientje wordt op 14 mei 1943 in Sobibor omgebracht. 

 


Marcus Pais

Geboren: 14 september 1935, Groningen
Laatste adres: Dr. C. Hofstede de Grootkade 4, Groningen
Weggevoerd naar Vught: 9 april 1943 naar Vught; vandaar op 7 juni 1943 naar Westerbork
Vermoord: 11 februari 1944, Auschwitz

Marcus (Max) Pais is de zoon van Rafaël (Felie) Pais en Dora Denneboom. Hij is vernoemd naar zijn opa Marcus Pais. Hij woont met zijn ouders en zijn jongere broertje in de Waterstraat in Delfzijl naast de manufacturenzaak “De Concurrent”, waarin zijn vader werkt. Zijn oma Foktje woont er vlakbij. Als hij acht jaar oud is, in april 1942 moet hij met zijn vader en moeder, zijn broertje en oma Foktje naar Groningen verhuizen. Daar woont zijn andere oma, Sientje Denneboom aan de Hofstede de Grootkade 4. Omdat het huis maar klein is, slaapt oma Sientje altijd bij zijn tante Bartha, die woont vlakbij, in de Taco Mesdagstraat 37, daar woont ook zijn neefje Manuel en zijn nichtje Siny. Als ze daar een jaar wonen, worden ze op 9 april 1943 met zijn allen naar Vught getransporteerd. Het is een erg moeilijke tijd, want iedereen zit in verschillende barakken, Max bij de kleuters, Philip bij de baby’s. Zijn beide oma’s gaan het eerste weg naar Westerbork, daarna volgen Felie, Dora, Max en Philip op 7 juni 1943. Zij vertrekken op 8 februari 1944 uit Westerbork met transport 86 naar Auschwitz, waar ze op 11 februari 1944 worden vermoord. (oma) Sientje wordt in Sobibor omgebracht op 14 mei 1943, (oma) Foktje overleeft de oorlog.  

 


Philip Meijer Benjamin Pais

Geboren: 12-11-1939 in Delfzijl
Laatste woonadres: Dr. C. Hofstede Grootkade 4, Groningen
Gedeporteerd naar Westerbork: op 09-04- 1943 naar Vught, vandaar op 07-06-1943 naar Westerbork
Vermoord: 11-02-1944 in Auschwitz

Philip is de zoon van Rafaël Pais en Dora Denneboom. Hij is vernoemd naar zijn opa Philip Denneboom en zijn twee ooms, Meijer en Benjamin Pais. Hij woont met zijn ouders en zijn oudere broertje Max in de Waterstraat in Delfzijl naast de manufacturenzaak “De Concurrent”, waarin zijn vader werkt. Zijn oma Foktje woont er ook vlakbij. Als hij drieënhalf jaar oud is, in april 1943 moet hij met zijn vader en moeder, zijn broertje en oma Foktje naar Groningen verhuizen. Daar woont zijn andere oma, Sientje Denneboom aan de Hofstede de Grootkade nr 4. Omdat het huis maar klein is, slaapt oma Sientje altijd bij zijn tante Bartha en zijn neef Manuel en zijn nicht Siny in de Taco Mesdagstraat 37. Na een jaar worden ze met zijn allen naar Vught getransporteerd. Daar hebben ze het erg moeilijk, want iedereen zit in een andere barak, Max bij de kleuters en Philip bij de baby’s. Zijn beide oma’s vertrekken het eerst naar Westerbork, daarna gaan Felie, Dora en de beide jongens op 7 juni 1943. Zij vertrekken met transport 86 op 8 februari 1944 uit Westerbork naar Auschwitz, waar ze op 11 februari 1943 worden vermoord. (oma) Sientje wordt in Sobibor omgebracht op 14 mei 1943, (oma) Foktje overleeft de oorlog.

 

Gezin Pais (van links naar rechts): Raphaël Izaak Pais, Marcus Pais, Philip Meijer Benjamin Pais, Dora Pais-Denneboom