A-weg 23A


Rebecca Bohemen-Pezaro

Geboren: 20 februari 1896, Den Haag
Laatste adres: A-weg 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 4 oktober 1942
Vermoord: 12 oktober 1942, Auschwitz

Rebecca Pezaro wordt op 20 februari 1896 geboren in Den Haag als tweede kind van Eleazer Pezaro en Naatje Levie. Ze heeft een zus en drie broers.

Rebecca trouwt op 5 mei 1920 in Den Haag met Coenraad Bohemen, handelsreiziger uit Groningen. Ze krijgen drie kinderen: Joël (1921), Johanna (1922) en Salomon (1924).
‎Op 4 oktober 1942 wordt Rebecca gedeporteerd naar Westerbork, samen met Coenraad en hun drie kinderen. Op 9 oktober 1942 volgt transport naar Auschwitz.
Zij wordt daar op 12 oktober 1942 vermoord, haar drie kinderen in de weken daarna en haar man Coenraad in januari 1943.
Rebecca is 46 jaar bij haar dood. 

 


Coenraad Bohemen

Geboren: 1 augustus 1897, Groningen
Laatste adres: A-weg 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 4 oktober 1942
Vermoord: 31 januari 1943, Auschwitz

Coenraad Bohemen wordt op 1 augustus 1897 geboren in Groningen als zoon van Joël Bohemen, sigarenmaker, en Henderika de Groot. Hij heeft twee broers, Mozes (1899) en Salomon (1895) en een zus Betje (1893).

Coenraad is handelsreiziger. Hij trouwt met Rebecca Pezaro uit Den Haag.
Rebecca en Coenraad krijgen drie kinderen: Joël (1921), Johanna (1922) en Salomon (1924).
Vanaf 1926 wonen ze aan de A-weg 23a in Groningen.
‎Coenraad wordt met zijn vrouw en drie kinderen op 4 oktober 1942 gedeporteerd naar Westerbork en vijf dagen later naar Auschwitz. Het gezin is daar vermoedelijk gescheiden. Moeder en kinderen worden op verschillende data in oktober 1942 vermoord, Coenraad op 31 januari 1943.
Hij is dan 45 jaar oud.

Foto: Groninger Archieven, NL-Gn-GRA_818_5547

 


Joël Bohemen

Geboren: 5 maart 1921, Groningen
Laatste adres: A-weg 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 4 oktober 1942
Vermoord: 30 oktober 1942, Auschwitz

Joël wordt geboren op 5 maart 1921 in Groningen als oudste zoon van Coenraad Bohemen en Rebecca Pezaro. Hij heeft een zus Johanna, en een broer Salomon.
Net als zijn vader is Joël handelsreiziger.
Joël trouwt op 10 september 1942 in Groningen met verkoopster Gretha Clara Meijer. Hij staat vanaf die datum met haar ingeschreven bij zijn ouders op de A-weg 23a.
‎Op 4 oktober 1942 wordt Joël samen met zijn ouders en broer en zus gedeporteerd naar Westerbork. Als zijn vrouw Gretha twee weken later dat lot treft, ziet zij haar man niet meer in Westerbork. Hij is op 9 oktober 1942 gedeporteerd naar Auschwitz.
Daar wordt hij op 30 oktober 1942 vermoord.*
Joël is dan 21 jaar oud. 

* in de door de gemeente opgestelde overlijdensakte staat foutief dat hij op 31 januari 1943 is overleden

 


Gretha Clara Bohemen – Meijer

Geboren: 1 september 1921, Groningen
Laatste adres: A-weg 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 17 oktober 1942
Vermoord: 22 oktober 1942, Auschwitz

Gretha wordt geboren op 1 september 1921 in Groningen als dochter van Samuel Meijer en Diena Nieweg. Zij heeft een tweelingzus Esther Bertha, en een broer Abram Sam.
Gretha is verkoopster.
Gretha trouwt op 10 september 1942 in Groningen met Joël Bohemen. Ze trekken vanaf die datum bij zijn ouders in op de A-weg 23a.
‎Haar man en schoonfamilie worden op 4 oktober 1942 naar Westerbork gedeporteerd. Gretha wacht dat lot twee weken later. Zij vindt haar man dan al niet meer in Westerbork. Hij is al naar Auschwitz om daar te worden vermoord. Gretha gaat twee dagen na aankomst ook op transport naar dat concentratiekamp.
Daar wordt zij, net als haar moeder en tweelingzus op 22 oktober 1942 vermoord.
Gretha is dan 21 jaar oud.  

 


Johanna Bohemen

Geboren: 2 oktober 1922, Groningen
Laatste adres: A-weg 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 4 oktober 1942
Vermoord: 1 november 1942, Auschwitz

Johanna wordt geboren op 2 oktober 1922 in Groningen als dochter van Coenraad Bohemen, handelsreiziger, en Rebecca Pezaro. Zij heeft twee broers, Joël (1921) en Salomon (1924)
Johanna is knipster en woont bij haar ouders aan de A-weg 23a in Groningen.
‎Op 4 oktober 1942 wordt Johanna samen met haar ouders en broers naar Westerbork gedeporteerd en vijf dagen later naar Auschwitz.
Daar wordt zij op 1 november 1942* vermoord.
Johanna is dan 20 jaar oud. 

* in de door de gemeente opgestelde overlijdensakte staat foutief dat zij op 12 oktober 1942 is overleden

 


Salomon Bohemen

Geboren: 25 september 1924, Groningen
Laatste adres: A-weg 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 4 oktober1942
Vermoord: 21 oktober 1942, Auschwitz

Salomon wordt geboren op 25 september 1924 in Groningen als jongste zoon van Coenraad Bohemen en Rebecca Pezaro. Hij heeft een broer Joël, en een zus Johanna.
Zijn vader is handelsreiziger.
‎Op 4 oktober 1942 wordt Salomon naar Westerbork gedeporteerd, samen met zijn ouders en broer en zus.
Op 9 oktober 1942 volgt transport naar Auschwitz.
Daar wordt hij op 21 oktober 1942 vermoord.* Zijn moeder, broer en zus zijn in dezelfde periode vermoord, zijn vader drie maanden later.
Salomon is bij zijn dood 18 jaar oud. 

* in de door de gemeente opgestelde overlijdensakte staat foutief dat hij op 31 januari 1943 is overleden

 


Sophia de Groot – van Hasselt

Geboren: 27 december 1912, Amsterdam
Laatste adres: A-weg 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 18 oktober 1943
Vermoord: 22 oktober 1943, Auschwitz

Sophia van Hasselt is op 27 december 1912 geboren in Amsterdam. Ze is de oudste dochter van Bernard van Hasselt en Jetje de Swaan. Haar zus heet Rika.
Op 12 februari 1936 trouwt Sophia in Amsterdam met Jacob de Groot, een winkelier in stoffen uit Den Haag. Vier jaar later trouwt haar zus Rika met Mozes de Groot, de jongste broer van Jacob.
Sophia en haar man wonen in 1936 op het adres Hofwijckplein 5 in Den Haag. Op 29 januari 1938 krijgen zij daar hun zoontje Sander Jacob, genoemd naar zijn opa. Het jongetje leeft slechts twee dagen en overlijdt op 31 januari 1938. Zijn overlijden wordt bij de gemeente aangegeven door Samuel Spiero, beambte van de Nederlands Israëlitische Gemeente in Den Haag.
In mei 1940 wonen Sophia en Jacob in de Hobbemastraat 45 in Den Haag en in april 1942 op de Markt 38 in Delft. Zij hebben kennelijk geen vergunning voor deze verhuizing gevraagd aan de bezetter. In het Algemeen Politieblad van 24 september 1942 wordt namelijk hun opsporing verzocht, omdat zij ervan verdacht worden “van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben verkregen”1.
Op 20 oktober 1942 worden ze ingeschreven op het adres A-weg 23a te Groningen. Het is opmerkelijk dat ze naar Groningen gaan, omdat er op 9 december 1941 bericht is van de Joodse Raad dat geen verhuizingen van Joden naar Overijssel en Groningen meer zijn toegestaan2. Sophia wordt met haar man opgepakt op hun oude adres Markt 38 in Delft. Omdat zij op de opsporingslijst van de politie staat, wordt zij gearresteerd en van haar man gescheiden.
‎Sophia komt eerst in Kamp Vught terecht en daarna op 18 oktober 1943 in Westerbork. De volgende dag al wordt zij gedeporteerd naar Auschwitz. Daar wordt zij op 22 oktober 1943 vermoord.
Zij is dan 30 jaar oud. 

1 Het gaat hier om de verordening van 15 september 1941 die voorschrijft dat Joden voor een verhuizing een vergunning nodig hebben. Zie J. Presser, Ondergang, De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945, p. 166
2 Ibidem, p. 169

 


Jacob de Groot

Geboren: 5 november 1909, Den Haag
Laatste adres: A-weg 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 29 oktober 1943
Vermoord: 31maart 1944, Auschwitz

Jacob de Groot is op 5 november 1909 geboren in Den Haag. Jacob is een zoon van Sander Jacob de Groot en Naatje Hakker. Hij heeft twee broers en een zus. Zijn vader is koopman in manufacturen. Jacob is winkelier. Hij heeft een eigen stoffenzaak.

Op 12 februari 1936 trouwt Jacob in Amsterdam met Sophia van Hasselt, een dochter van Bernard van Hasselt en Jetje de Swaan. Vier jaar later trouwt zijn broer Mozes met Rika van Hasselt, de jongere zus van Sophia.

Op 29 januari 1938 krijgen zij in Den Haag hun zoontje Sander Jacob, vernoemd naar de vader van Jacob. Het jongetje leeft slechts twee dagen en overlijdt op 31 januari 1938. Zijn overlijden wordt bij de gemeente aangegeven door Samuel Spiero, beambte van de Nederlands Israëlitische Gemeente in Den Haag.
In mei 1940 wonen Jacob en Sophia in de Hobbemastraat 45 in Den Haag en in april 1942 op de Markt 38 in Delft. Zij hebben kennelijk geen vergunning voor deze verhuizing gevraagd aan de bezetter. In het Algemeen Politieblad van 24 september 1942 wordt namelijk hun opsporing verzocht, omdat zij ervan verdacht worden “van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben verkregen” 1. Op 20 oktober 1942 worden ze ingeschreven op het adres A-weg 23a te Groningen. Het is opmerkelijk dat ze ingeschreven staan in Groningen, omdat er op 9 december 1941 bericht was van de Joode Raad dat geen verhuizingen van Joden naar Overijssel en Groningen meer zijn toegestaan 2. Jacob wordt met zijn vrouw opgepakt op hun oude adres Markt 38 in Delft. Omdat hij op de opsporingslijst van de politie staat, wordt Jacob gearresteerd. Hij gaat eerst naar de strafgevangenis in Scheveningen. Op 29 oktober 1943 komt hij aan in Westerbork en gaat hij naar strafbarak nummer 67. Zijn vrouw is dan al op 22 oktober 1943 vermoord in Auschwitz.
Op 16 november wordt Jacob gedeporteerd naar Auschwitz, waar hij op 31 maart 1944 wordt vermoord.
Hij is dan 34 jaar oud.

1 Het gaat hier om de verordening van 15 september 1941 die voorschrijft dat Joden voor een verhuizing een vergunning nodig hebben. Zie J. Presser, Ondergang, De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945, p. 166
2 Ibidem, p. 169