Jan Lutmastraat 15


David Stoppelman

Geboren: 3 juli 1896 te Veendam
Laatste Adres: Jan Lutmastraat 15
Weggevoerd naar Westerbork: 4 februari 1943
Vermoord: 28 mei 1943 te Sobibor

David wordt geboren als zesde kind van Samuel Stoppelman en Froukje Leefsma. Het eerste kind uit dit huwelijk wordt geboren in 1884 en is zijn naamgenoot, maar overlijdt enkele weken na de geboorte.

Op 17 juli 1909, net na zijn 13de verjaardag, wordt hij Bar Mitswa. Dat wordt gevierd met een receptie.
David plaatst in 1910 als 13-jarige een oproepje in het Kinderweekblad: “Wie mij een postzegel van Egypte, een van China en een van Servië zendt, ontvangt daarvoor een mooie ansichtkaart terug”.

Davids vader Samuel heeft in Wildervank een zaak in spiegels, lijsten, manufacturen en schilderijen.
Als Samuel 61 is, wordt de zaak overgedragen aan zoon Jozef, die dan 27 jaar is (ruim 10 jaar ouder dan David).
Samuel overlijdt in 1922 op 70-jarige leeftijd, aanleiding voor een ‘finalen uitverkoop’ van de inventaris van het bedrijf in Wildervank.
Zoon Jozef heeft dan net zijn eigen bedrijf in Groningen: in 1921 wordt de firma ‘J.S. Stoppelman’ opgericht. Na verloop van tijd wordt David mede-firmant. De bedrijfsactiviteit omschrijven zij in het handelsregister als ‘groothandel in en het fabriceren van spiegels, schilderijen, lijsten en aanverwante artikelen in den uitgebreiden zin’.

De eerste jaren is het bedrijf gevestigd aan de Radebinnensingel 3-3a. Na 6 jaar verhuist het bedrijf naar een aanzienlijk groter pand aan de Visserstraat 47-49. In het Nieuwsblad van het Noorden wordt de volgende advertentie geplaatst.

David is op dat moment medefirmant en bevestigt deze verhuizing met een handtekening in het handelsregister.

In maart 1942 wordt er een bewindvoerder aangesteld; in het handelsdossier wordt dit gerechtvaardigd met een verwijzing naar de ‘Verordening tot verwijdering van joden uit het bedrijfsleven’. De firma wordt na de oorlog formeel geliquideerd.
David treedt in oktober 1928 in het huwelijk met Elisa Johanna Goudsmit. Het huwelijk wordt in de Grote Synagoge te Groningen ingezegend, daarna is er een receptie in de Sociëteit “Harmonie”.

(Fotograaf onbekend, uit Collectie Stichting Historische Kring Noordelijk Hunsingo/Groninger Archieven).

Het echtpaar betrekt de woning aan de Jan Lutmastraat 15. Zij krijgen drie zonen: Samuel, Isidore en Jozef Oscar.

Tijdens de oorlog werkt David voor de Joodse Raad. In februari 1943 worden David, zijn echtgenote Elisa en hun zonen weggevoerd naar Westerbork. In Westerbork is hij ‘zaalchef’; over hem wordt genoteerd dat hij “bekend stond als betrouwbaar en dat hij een matige gezondheid had”.

Op 25 mei 1943 wordt David met zijn gezin op transport gezet naar Sobibor. Enkele dagen daarna, op 28 mei, worden David, zijn echtgenote en zijn drie zonen in Sobibor vermoord.
Samuel is dan 13, Isidore 12 en Jozef Oscar 9 jaar oud. David zelf is dan 46 jaar.

David had, behalve broer Jozef, ook drie zussen. Van de vijf kinderen uit het gezin overleeft alleen Judik, de oudste zus, de oorlog. Zij overlijdt in 1972 op 85-jarige leeftijd. Voor zover dit is na te gaan, laat zij geen kinderen na.

 


Elisa Johanna Stoppelman-Goudsmit

Geboren: 7 februari 1898 te Roermond
Laatste Adres: Jan Lutmastraat 15
Weggevoerd naar Westerbork: 4 februari 1943
Vermoord: 28 mei 1943 te Sobibor

De ouders van Elisa, Babette David en Isidore Goudsmit, trouwen in 1893 in Eberbach (Duitsland); Eberbach is de geboorteplaats van Babette. Het echtpaar gaat wonen in Roermond en krijgt twee kinderen: in 1895 wordt Oscar Otto Jacques geboren en drie jaar later Elisa Johanna.
Elisa volgt een opleiding tot kinderverzorgster.
Elisa treedt in oktober 1928 in het huwelijk met David Stoppelman, lijstenfabrikant te Groningen. Elisa en David betrekken de woning aan de Jan Lutmastraat 15 te Groningen. Zij krijgen drie zonen: Samuel, Isidore en Jozef Oscar.

 


Samuel Stoppelman

Geboren: 15 augustus 1929 te Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 4 februari 1943
Vermoord: 28 mei 1943 te Sobibor

Samuel is de oudste zoon van het gezin Stoppelman-Goudsmit; hij wordt op 15 augustus 1929 geboren in Groningen.
Waarschijnlijk wordt hij vernoemd naar zijn opa van vaderskant, deze heet ook Samuel.

David Stoppelman en Elisa Johanna Stoppelman-Goudsmit zijn de ouders van Samuel. Van beiden is een meer uitgebreid portret opgesteld.

Samuels geboorte wordt op vrijdag 16 augustus kenbaar gemaakt met een familiebericht in het Algemeen Dagblad; een week later, op vrijdag 23 augustus, wordt een familiebericht in het Nieuw Israëlitisch Weekblad geplaatst.

Samuel krijgt binnen enkele jaren twee broertjes: Isidore en Jozef Oscar. Vanaf zijn geboorte woont Samuel aan de Jan Lutmastraat 15.

In 1941 moeten Joodse kinderen naar aparte Joodse scholen. De Groningse bestuurders stellen daarvoor ruimte in bestaande schoolgebouwen beschikbaar. Samuel wordt daar ingeschreven bij het Lyceum, dat gevestigd wordt in de voormalige Zeevaartschool aan de Violenstraat in Groningen.
In februari 1943 worden Samuel, zijn ouders en zijn broertjes weggevoerd naar Westerbork. Op 25 mei 1943 wordt het hele gezin op transport gezet naar Sobibor. Enkele dagen daarna, op 28 mei, wordt Samuel in Sobibor vermoord.
Samuel is dan 13 jaar. Van zijn gezin overleeft niemand de oorlog.

 


Isidore Stoppelman

Geboren: 3 oktober 1931 te Groningen
Laatste Adres: Jan Lutmastraat 15
Weggevoerd naar Westerbork: 4 februari 1943
Vermoord: 28 mei 1943 te Sobibor

Isidore is de middelste zoon van het gezin Stoppelman-Goudsmit; hij wordt op 3 oktober 1931 geboren in Groningen.
Waarschijnlijk wordt hij vernoemd naar zijn opa van moederskant; deze heet ook Isidore.

David Stoppelman en Elisa Johanna Stoppelman-Goudsmit zijn de ouders van Isidore. Van beiden is een meer uitgebreid portret opgesteld.

De geboorte van Isidore wordt op vrijdag 9 oktober kenbaar gemaakt met een familiebericht in het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

Isidore heeft een twee jaar oudere broer, Samuel, en een twee jaar jonger broertje, Jozef Oscar.
Vanaf zijn geboorte woont Isidore aan de Jan Lutmastraat 15.

 


Jozef Oscar Stoppelman

Geboren: 14 november 1933 te Groningen
Laatste Adres: Jan Lutmastraat 15
Weggevoerd naar Westerbork: 4 februari 1943
Vermoord: 28 mei 1943 te Sobibor

Jozef Oscar is de jongste zoon van het gezin Stoppelman-Goudsmit, hij wordt op 14 november 1933 geboren in Groningen.
Jozef Oscar heeft twee oudere broers, die beiden vernoemd zijn naar één van beide opa’s. Waarschijnlijk wordt Jozef Oscar vernoemd naar Jozef, de broer van zijn vader, en Oscar, de broer van zijn moeder.

David Stoppelman en Elisa Johanna Stoppelman-Goudsmit zijn de ouders van Jozef Oscar. Van beiden is een meer uitgebreid portret opgesteld.

De geboorte van Jozef Oscar wordt op vrijdag 17 november kenbaar gemaakt met een familiebericht in het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

Jozef Oscar heeft een twee oudere broers: Samuel en Isidore. In het familiebericht worden de roepnamen van beide broers vermeld. Vanaf zijn geboorte woont Jozef Oscar aan de Jan Lutmastraat 15.

In februari 1943 wordt Jozef Oscar, samen met zijn ouders en zijn broers, weggevoerd naar Westerbork. Op 25 mei 1943 wordt het hele gezin op transport gezet naar Sobibor. Enkele dagen daarna, op 28 mei, wordt Jozef Oscar in Sobibor vermoord.
Jozef Oscar is dan 9 jaar. Van zijn gezin overleeft niemand de oorlog.