Taco Mesdagstraat 23A


Izaak Salomons

Geboren: 24 december 1901, Vlagtwedde
Laatste adres: Taco Mesdagstraat 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 3/5 oktober 1942
Vermoord: 31 januari 1943, Auschwitz

Izaak Salomons wordt op 24 december 1901 geboren in Vlagtwedde. Zijn ouders zijn Meijer Salomons en Tallechien Lezer. De moeder van Izaak overlijdt al in 1913 als hij zelf nog maar 11 jaar is.

Izaak trouwt met Erna Wolffs. Aanvankelijk wonen zij in Aurich (Duitsland), maar in 1938 besluiten ze te verhuizen naar Groningen. Erna en Izaak krijgen het jaar daarvoor een dochter, Thea.

Als hoofdbewoner van het adres Taco Mesdagstraat 23a verschaft Izaak aan het begin van de oorlog onderdak aan vijf mensen van Joodse afkomst.
Hij oefent het beroep van magazijnbediende uit.

Begin oktober 1942 wordt Izaak met zijn vrouw en dochter gedeporteerd naar Westerbork. Al op 9 oktober 1942 gaat het gezin op transport naar Auschwitz. Op 31 januari 1943 wordt hij daar om het leven gebracht.
Ook zijn vrouw Erna, dochtertje Thea en zijn vader overleven de Holocaust niet. 

 


Erna Abraham Salomons-Wolffs

Geboren: 11 november 1905, Aurich (Duitsland)
Laatste adres: Taco Mesdagstraat 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 3/5 oktober 1942
Vermoord: 12 oktober 1942, Auschwitz

Erna Abraham Salomons-Wolffs wordt op 11 november 1905 in Aurich (Duitsland) geboren. Ze trouwt met de magazijnbediende Izaak Salomons. Zelf is ze huisvrouw. Ze krijgen in 1937 een dochter Thea.
Aanvankelijk woont ze met haar gezin in Aurich, maar in 1938 besluiten ze uit Duitsland te vertrekken. Vanaf 20 mei 1938 wonen ze aan de Taco Mesdagstraat 23a.
In het najaar van 1942, tussen 3 en 5 oktober, wordt ze met man en dochter naar Westerbork gedeporteerd. Kort daarna op 9 oktober 1942 wordt ze met haar gezin op transport gezet naar Auschwitz. Op 12 oktober 1942 wordt Erna daar met haar dochtertje Thea vermoord. Ook haar man wordt door de nazi’s vermoord. 

 


Thea Salomons

Geboren: 20 juni 1937, Aurich (Duitsland)
Laatste adres: Taco Mesdagstraat 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 3/5 oktober 1942
Vermoord: 12 oktober 1942, Auschwitz

Theo Salomons wordt op 20 juni 1937 in Aurich (Duitsland) geboren. Met haar ouders woont ze daar aan de Wallstrasse 11. In 1938 besluiten haar ouders Duitsland te verlaten. Vanaf mei 1938 woont het gezin aan de Taco Mesdagstraat 23a in Groningen.
Tussen 3 en 5 oktober 1942 wordt Thea met haar ouders gedeporteerd naar Westerbork.
Kort daarna, al op 9 oktober 1942, wordt Thea met haar ouders getransporteerd naar Auschwitz.
Na aankomst wordt ze daar met haar moeder op 12 oktober 1942 vermoord. Ook haar vader overleeft de Holocaust niet. 

 


Bernard de Levie

Geboren: 30 maart 1884, Groningen
Laatste adres: Taco Mesdagstraat 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 3/5 oktober 1942
Vermoord: 2 november 1942, Auschwitz

Bernard de Levie wordt op 30 maart 1884 in Groningen geboren.
Over Bernard, van beroep koopman, is weinig bekend.
Samen met zijn echtgenote Erna de Levie-Schreiber woont hij sedert december 1939 in de Schilderswijk op het adres Jozef Israëlsstraat 44a.
Enige maanden voor hun deportatie, op 2 april 1942, verhuizen ze naar de Taco Mesdagstraat 23a. Bernard is op dit adres samen met Izaak Salomon hoofdbewoner.
Tussen 3 en 5 oktober 1942 vindt een grote razzia plaats onder de Joodse Groningers. Op een van deze dagen wordt Bernard naar Westerbork gedeporteerd. Al op 30 oktober gaat hij samen met zijn vrouw Erna op transport naar Auschwitz.
Op 2 november 1942 wordt Bernard de Levie in de omgeving van Auschwitz om het leven gebracht. 

 


Erna de Levie-Schreiber

Geboren: 31 juli 1889, Berlijn (Duitsland)
Laatste adres: Taco Mesdagstraat 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: onbekend
Vermoord: 2 november 1942, Auschwitz

Erna de Levie-Schreiber wordt op 31 juli 1889 in Berlijn (Duitsland) geboren.
Ze trouwt met de koopman Bernard de Levie. Samen met hem woont ze vanaf december 1939 op het adres Jozef Israëlsstraat 44a.
In april 1942 verhuist het echtpaar mogelijk gedwongen naar de Taco Mesdagstraat.
Het is niet bekend op welke datum zij naar Westerbork is gedeporteerd, wel staat vast dat zij op 30 oktober 1942 samen met haar man op transport naar Auschwitz gaat.
Op 2 november 1942 wordt ze daar vermoord. Ook haar man Bernard vindt die dag de dood. 

 


Chaie (Klara) Schöps-Spruch

Geboren: 20 november 1872, Brody (Oostenrijk-Hongarije)
Laatste adres: Taco Mesdagstraat 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 3/5 oktober 1942
Vermoord: 10 september 1943, Auschwitz

Chaie Schöps-Spruch wordt op 20 november 1872 geboren in Brody, een stad in het toenmalige Oostenrijk-Hongarije. Nu ligt deze stad, die ooit voor 70% uit Joodse inwoners bestond, in de Oekraïne.
Chaie trouwt met Mozes Schöps en wordt moeder van ten minste een zoon en een dochter.
Ze verhuist op enig moment naar Wenen (Oostenrijk), maar vanaf februari 1939 woont ze met dochter Deborah aan het adres Taco Mesdagstraat 23a.
In het najaar van 1942, tussen 3 en 5 oktober, wordt ze met haar dochter naar Westerbork gedeporteerd. Bijna een jaar later, op 7 september 1943, gaat zij met haar dochter op transport naar Auschwitz. Na aankomst op 10 september 1943 wordt ze daar vermoord.

Na de oorlog, in 1945 doet haar zoon Harry in het in New York verschijnende Duitstalige tijdschrift “Aufbau” nog een vergeefse oproep om informatie over het lot van zijn moeder en zuster. 

 


Debora (Dora) Schöps

Geboren: 6 februari 1906, Brody (Oostenrijk-Hongarije)
Laatste adres: Taco Mesdagstraat 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 3/5 oktober 1942
Vermoord: 30 november 1943, Auschwitz

Debora of Dora Schöps wordt op 6 februari 1906 in Brody in Oostenrijk-Hongarije geboren. Nu ligt deze stad in de Oekraïne.
Met haar moeder Chaie Schöps komt ze via Wenen in Groningen terecht, mogelijk met de bedoeling om door te reizen naar de Verenigde Staten waar een broer woont.
Met haar moeder woont ze sinds februari 1939 op het adres Taco Mesdagstraat 23a.
Begin oktober 1942, bij de grote razzia in Groningen worden ze gedeporteerd naar Westerbork. Op de razzialijst, die de bezetter in Groningen gebruikt, staat als haar beroep vermeld “magazijnbediende”.
Vrijwel een jaar later op 7 september 1943 wordt ze met haar moeder vanuit Westerbork op transport gezet naar Auschwitz. Op 30 november 1943 wordt ze daar om het leven gebracht. Ook haar moeder overleeft het niet.

Na de oorlog, in 1945 doet haar broer Harry in het in New York verschijnende Duitstalige tijdschrift “Aufbau” nog een vergeefse oproep om informatie over het lot van zijn moeder en zuster. 

 


Miena Reina Joosten

Geboren: 5 juni 1878, Groningen
Laatste adres: Taco Mesdagstraat 23a, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 3/5 oktober 1942
Vermoord: 12 oktober 1942, Auschwitz

Miena Reina Joosten wordt op 5 juni 1878 geboren in de stad Groningen. Zij is dochter van de slager of -zoals dat toen werd aangeduid “vleeschhouwer”- Meijer Joosten en Jansje Levie. Miena is de op een na jongste van een gezin van 8 kinderen, waarvan er 6 de volwassen leeftijd bereiken. Als enige van haar broers en zusters blijft zij ongehuwd.
Aan het begin van 1940 verhuist zij naar Taco Mesdagstraat 23a. Op dit adres woont ze in bij het gezin van Isaak Salomons.
Met de andere bewoners van dit adres wordt ze in het najaar van 1942 gedeporteerd naar Westerbork. Al snel, op 9 oktober 1942, gaat ze op transport naar Auschwitz, waar ze op 12 oktober 1942 wordt vermoord.