Westerkade 12


Kornelia Gans-Visser

Geboren: 25-07-1888 in Greetsiel Dld.
Laatste woonadres: Westerkade 12 Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 04-10-1942
Vermoord: 26-10-1942 in Auschwitz

Kornelia is op 25 juli 1888 geboren in Greetsiel in Duitsland. Ze is de dochter van Levi Abraham Visser en Sietje Goudsmid, geboren in Delfzijl. Ze huwt in 1921 met Arent Gans uit Delfzijl. Het echtpaar heeft een antiekzaak in Emden en later, na de gedwongen vlucht uit Duitsland, een zelfde zaak in Delfzijl. Ze krijgen twee zonen: Simon Levi en Ludwig.
Kornelia staat geregistreerd als koopvrouw. Verondersteld mag worden dat ze er in zaken alleen voor staat, want haar man Arent verblijft al vanaf 1932 in Het Apeldoornsche Bosch in Apeldoorn.
Na de oorlog wordt in een rapport beschreven dat een streekgenoot uit Duitsland zijn oog heeft laten vallen op de inhoud van haar winkel in Delfzijl. De winkel wordt leeggeroofd ”nadat Frau Gans naar een concentratiekamp is gedeporteerd”.
Kornelia heeft zes broers en een zus. Twee broers overleven de oorlog.
Op 04 oktober 1942 komt Kornelia, met beide kinderen in Westerbork aan. Op 23 oktober 1942 wordt ze met beide kinderen maar zonder haar man Arent, op transport gesteld vanuit Westerbork naar Auschwitz. Ze wordt daar enkele dagen later op 26 oktober 1942 vermoord.

 


Arent Gans

Geboren: 7 maart 1895 in Delfzijl
Laatste woonadres: Westerkade 12; verblijvend: Het Apeldoornsche Bosch, Apeldoorn
Weggevoerd naar Auschwitz: 22 januari 1943
Vermoord: 25 januari 1943 in Auschwitz

Arent is geboren op 7 maart 1895 in Farmsum, gemeente Delfzijl. Zijn vader is Simon Gans, koopman, geboren in Vreeswijk. Zijn moeder is Gelle Goudsmid, geboren in Delfzijl. Arent heeft vijf broers en zeven zussen. Vijf overlijden jong, zes worden in de oorlog omgebracht, een zus overleeft de oorlog.
In 1921 trouwt Arent met Kornelia Visser uit Greetsiel in Duitsland. Ze krijgen twee zonen: Simon Levi en Ludwig. Het gezin heeft tot de vlucht naar Nederland een antiekzaak in Emden. In Nederland beginnen ze opnieuw een antiekwinkel in Delfzijl. Deze zaak wordt tijdens de bezetting leeggeroofd.
Arents vrouw Kornelia zal de zaak draaiend hebben gehouden, want Arent wordt al in 1932 opgenomen in Het Apeldoornsche Bosch, een psychiatrische instelling waar hij verblijft tot zijn deportatie naar Auschwitz in de nacht van 21 en 22 januari 1943.
In januari 2020 interviewt Omroep Gelderland mevrouw Antoinet Simons, de dochter van Christian Henri Simons, indertijd als arts werkzaam in Het Apeldoornsche Bosch. Mevrouw Simons vraagt aandacht voor een boek met tekeningen van Arent Gans, een boek dat haar vader indertijd van zijn patiënt heeft ontvangen. Het karakter van deze tekeningen wordt ”onheilspellend” genoemd.
Citaat: ” Die tekeningen, met bezwerende en herhalende cijfers en kreten, zoals het Jiddische ‘tov’, zelfportretten en vogels en soms ondefinieerbare schetsen, ontsproten aan het brein van Gans eind jaren 30. Hij ondertekende zijn creaties steevast met Siemon Arent Maijur Laukies Gans, gevolgd door ‘112’. ”
Arent Gans wordt op 25 januari 1943 in Auschwitz vermoord. 

 


Simon Levi Gans

Geboren: 26-10-1922 in Emden Dld
Laatste woonadres: Westerkade 12 Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 4-10-1942
Vermoord:07-02-1945 in Gross-Rosen Dld (nu Polen)

Simon Levi wordt op 26 oktober 1922 geboren in Emden. Zijn ouders zijn Arent Gans, geboren in Delfzijl en Kornelia Gans-Visser, geboren in Greetsiel Duitsland.
Simon Levi groeit samen met zijn broer Ludwig op in Emden waar zijn ouders een antiekzaak hebben. Het gezin vlucht naar Nederland en gaat in mei 1939 aan Westerkade 12 in Groningen wonen. Simon Levi is dan 16 jaar. Het gezin woont in 1940 nog enkele maanden in Delfzijl waar hij werkt als elektricien. Hij blijft daar als de anderen naar Groningen teruggaan. In maart 1942 krijgen de joden in Delfzijl het bevel om de stad te verlaten. Simon Levi mist dit bericht aanvankelijk en daarom meldt hij zich pas enkele weken later bij de autoriteiten. Van de politie krijgt hij de opdracht om in Groningen bij zijn ouders in te trekken1. Hij komt op 4 oktober 1942 in Westerbork aan. Vandaar wordt hij op 23 oktober 1942 samen met broer Ludwig en hun moeder op transport gesteld naar Auschwitz. Op 7 februari 1945 wordt Simon Levi in Gross-Rosen vermoord.

1 Uit: Groninger Archieven, politiedossiers Groningen, toegang 1692, inventarisnummer 820

 


Ludwig Gans

Geboren: 19-09-1926 in Emden Dld
Laatste woonadres: Westerkade 12 Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 4-10-1942
Vermoord: 31-03-1944 op een onbekende plek in Midden-Europa

Ludwig Gans is de zoon van Arent Gans, geboren in Delfzijl en Kornelia Gans-Visser, geboren in Greetsiel Duitsland. Hij is geboren in Emden op 19 september 1926 en is de jongere broer van Simon Levi Gans.
Ze groeien samen op in Emden, waar hun ouders een antiekzaak hebben. Na de vlucht uit Emden vestigen ze zich op 11 mei 1939 aan de Westerkade 12 in Groningen. Ludwig is dan 12 jaar oud.
Ludwig komt op 4 oktober 1942 in Westerbork aan. Op 23 oktober 1942 wordt hij vandaar samen met zijn broer en zijn moeder op transport gesteld naar Auschwitz. Op 31 maart 1944 wordt hij ergens in Midden- Europa vermoord.

 


Frederik Goslinski

Geboren: 20-03-1904 in Groningen
Laatste woonadres: Westerkade 12 Groningen
Weggevoerd naar Westerbork:12-10-1942
Vermoord: 28-02-1943 in Auschwitz

Frederik is geboren op 20 maart 1904 in Groningen. Zijn vader is Simon Goslinski, slager in Groningen. Zijn moeder is Rosette de Levie, geboren in Oude Pekela. Frederik komt uit een gezin van acht kinderen. Twee zussen en drie broers worden in de oorlog vermoord. Een broer emigreert ver voor de oorlog naar de USA. Ook vader Simon komt om in Auschwitz.
Frederik is veehandelaar. Op 7 december 1933 trouwt hij met Sibylla Herz geboren in Spellen in Duitsland.
Ze krijgen twee kinderen, Simon en Pauline Rosette. Het gezin woont op verschillende adressen in de stad, maar trekt uiteindelijk in op Westerkade 12. Vanuit dit adres worden ze op transport gesteld naar Westerbork waar ze op 12 oktober 1942 aankomen. Een week later, op 19 oktober 1942, vertrekt het transport naar Auschwitz. Frederik wordt daar op 28 februari 1943, enkele maanden na zijn vrouw en kinderen, vermoord. 

 


Sibylla Goslinski-Herz

Geboren: 16-03-1913 in Spellen Dld
Laatste woonadres: Westerkade 12 Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 12-10-1942
Vermoord: 22-10-1942 in Auschwitz

Sibylla is geboren op 16 maart 1913 in Spellen in Duitsland. Haar vader is Philipp Herz, haar moeder is Pauline Salomon. Vanaf 1921 wonen ze in Neuss, een plaatsje nabij Düsseldorf. Vader heeft daar een slagerij, maar wordt door de nazi’s gedwongen om deze te verpachten en uiteindelijk in 1938 te verkopen. De ouders vluchten in 1939 naar Nederland, waar dochter Sibylla in 1933 is gehuwd met Frederik Goslinski. Sibylla en Frederik hebben twee kinderen: Simon en Pauline Rosette. De ouders van Sibylla blijven niet lang in Nederland, ze vluchten verder naar Argentinië. Dat lukt ook hun twee zonen, de broers van Sibylla.
Sibylla komt op 12 oktober 1942 aan in Westerbork en wordt een week later, op 19 oktober met man en kinderen op transport gesteld naar Auschwitz. Ze wordt daar op 22 oktober 1942 met de kinderen vermoord. 

 


Simon Goslinski

Geboren: 21-01-1935 in Groningen
Laatste woonadres: Westerkade 12 Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 9-10-1942
Vermoord: 22-10-1942 in Auschwitz

Simon is geboren op 21 januari 1935 in Groningen. Zijn vader is Frederik Goslinski, geboren in Groningen. Zijn moeder is Sibylla Herz, geboren in Spellen in Duitsland. Simon heeft een jonger zusje Pauline Rosette. Simon komt op 9 oktober 1942 in Westerbork aan. Op 19 oktober wordt hij samen met vader, moeder en zusje op transport gesteld naar Auschwitz. Als Simon daar op 22 oktober 1942 wordt vermoord is hij zeven jaar oud.

 


Pauline Rosette Goslinski

Geboren: 7-7-1938 in Groningen
Laatste woonadres: Westerkade 12 Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 12-10-1942
Vermoord: 22-10-1942 in Auschwitz

Pauline Rosette is geboren op 7 juli 1938 in Groningen. Haar ouders zijn Frederik Goslinski, geboren in Groningen en Sibylla Herz, geboren in Spellen in Duitsland. Pauline Rosette heeft een ouder broertje Simon.
Op 12 oktober 1942 komt ze met vader en moeder aan in Westerbork, waar vandaan ze op 19 oktober wordt weggevoerd naar Auschwitz. Ze wordt daar op 22 oktober 1942 op vierjarige leeftijd vermoord.