Wassenberghstraat 2A


Aaltje van Dam – van Berg

Geboren: 10 april 1889, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 28 november 1942
Vermoord: 14 of 15 december 1942 te Auschwitz

Aaltje is het eerste kind uit het huwelijk van Izaak van Berg, in 1857 geboren te Groningen en Mina van Esso, in 1856 geboren te Ruinerwold. Later volgen nog een zus, Frouktje, en een broer, Marcus. Over Aaltje’s jeugd is niets bekend.

Aaltje huwt op 25 november 1920 Joel van Dam, geboren 14 juli 1882 te Groningen, van beroep slagersknecht en koopman. Twee dochters worden geboren: Gonda in 1921 en Mina in 1924. Volgens de gemeentelijke woningkaart gaat Joel van Dam in oktober 1925 wonen op het adres Wassenberghstraat 12, Groningen. Aaltje en haar dochters worden niet op de woningkaart vermeld. Wel is de inwoning van elf opeenvolgende dienstboden gedurende de periode 1925 tot 1938 op de kaart geregistreerd. Joel overlijdt op 18 maart 1938 op 55 jarige leeftijd. Aaltje en haar dochters zijn met ingang van die datum bijgeschreven op de woningkaart.

In april 1941 verhuizen zij van nummer 12 naar nummer 2a in dezelfde straat. Op 28 november 1942 worden Aaltje, Gonda en Mina vanuit dat huis weggevoerd naar Westerbork. Zij worden op 12 december 1942 gedeporteerd naar Auschwitz.

 


Gonda van Dam

Geboren: 23 augustus 1921, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 28 november 1942
Vermoord: Auschwitz 14 of 15 december 1942

Gonda van Dam is de oudste dochter van Joel van Dam, in 1882 geboren te Groningen en daar overleden in 1938 en Aaltje van Dam-van Berg, geboren in 1889 te Groningen. Drie jaar na Gonda wordt zusje Mina geboren. Waar het gezin tot 1938 heeft gewoond is niet bekend. In ieder geval staat Gonda’s vader de twaalf jaren voorafgaand aan zijn dood in 1938 ingeschreven op Wassenberghstraat 12. Na zijn dood wonen Gonda en haar moeder en zus op dat adres. Op 16 april 1941 verhuizen ze naar Wassenberghstraat 2a.

Gonda heeft 3 jaar hbs-b gevolgd en is kantoorbediende en typiste. Verder is zij werkzaam voor de Joodsche Raad als conciërge. Met haar moeder en zus wordt ze weggevoerd naar Westerbork en spoedig daarna gedeporteerd naar Auschwitz, waar zij wordt vermoord.

 


Mina van Dam

Geboren: 17 augustus 1924, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 28 november 1942
Vermoord: Auschwitz 14 of 15 december 1942

Mina van Dam is de tweede dochter van Joel van Dam en Aaltje van Dam-van Berg, geboren in 1889 te Groningen. Mina heeft een drie jaar oudere zus, Gonda.

Waar het gezin tot 1938 heeft gewoond is niet bekend. In ieder geval staat Mina’s vader de twaalf jaren voorafgaand aan zijn dood in 1938, ingeschreven op de Wassenberghstraat 12. Na de dood van haar vader woont Mina met haar moeder en zus op dat adres. Op 16 april 1941 verhuizen ze naar Wassenberghstraat 2a.

Mina is in het bezit van het mulo-a diploma en werkt als kleuterverzorgster voor de Joodsche Raad. Samen met haar moeder en zus wordt ze november 1942 weggevoerd naar Kamp Westerbork en spoedig daarna gedeporteerd naar Auschwitz.