Wassenberghstraat 49A


Izäak ter Berg

Geboren: Leeuwarden, 21 april 1903
Weggevoerd naar Westerbork: 14 januari 1944
Vermoord: Auschwitz, 6 maart 1944

Izäak ter Berg is de zoon van Nathan ter Berg en Henriette de Jonge. Sinds 1935 woont hij met zijn niet-joodse vrouw Margo van Wijngaarden in de Wassenberghstraat.
Van beroep is hij corrector en in de oorlog raakt hij betrokken bij het verzet. Over zijn activiteiten als verzetsstrijder is alleen bekend dat hij betrokken is geweest bij het gereformeerd verzet.

Zijn vrouw Margo wordt in oktober 1942 in kamp Westerbork geregistreerd. Er is geen datum van uitschrijving, waarschijnlijk is ze ontvlucht en ondergedoken. In juni 1945 woont Margo weer in de Wassenberghstraat 49a. Van hieruit onderneemt ze verschillende pogingen om te achterhalen wat er met haar man is gebeurd. Ze krijgt berichten terug over een vermoedelijke sterfdatum, maar geen verdere informatie over het lot van haar man. Uiteindelijk krijgt ze in 1948 een officieel overlijdensbericht van de gemeente Groningen na een beschikking van het Gerechtshof in Leeuwarden.

Omdat Izäak uit een gemengd huwelijk komt, kan Izäak in december 1942 weer weg uit Kamp Westerbork. Het lijkt waarschijnlijk dat hij daarna is ondergedoken, waarna hij in december 1943 wordt opgepakt door de S.D. en gevangen zit in het Huis van Bewaring in Groningen. In januari 1944 wordt hij voor de tweede keer gedeporteerd naar Westerbork, maar komt nu in de strafbarak tot hij begin maart op straftransport wordt gesteld naar Auschwitz, waar hij naar alle waarschijnlijkheid meteen bij aankomst wordt vermoord.