H.W. Mesdagstraat 22


Jan Albert Coenraad Meijer

Geboren: 15 oktober 1919, Groningen
Laatste adres: H.W. Mesdagstraat 22, Groningen
Gearresteerd: 10 november 1944, Groningen
Omgekomen: 20 februari 1945, Neuengamme

Jan Albert Coenraad Meijer

Jan Meijer met Tinie de Vries

Jan Albert Coenraad Meijer, meestal bekend als “Jan Meijer”, is de middelste in een gezin met vijf jongens. Hij heeft de voornamen van zijn vader, die 17 juli 1913 trouwt met Wiea Hindriks uit Groningen.
Jan Albert Coenraad senior is musicus, hij is tweede hoornist van De Groninger Orkestvereeniging en ook dirigent (“directeur”) van het Christelijk Muziekgezelschap Crescendo.
Jan Albert Coenraad junior is van 1931 tot zijn diplomering in 1939 leerling van de Groningse Rijks HBS. Hij volgt hierna de opleiding weg- en waterbouwkunde aan de mts en zit in eind 1944 in de vierde klas.
Jan Meijer is een succesvol sporter. Hij is lid van Rapiditas en wint als hoogspringer tussen 1936 en 1941 verschillende wedstrijden.
Jan Meijer werkt als handlanger bij een scheepswerf.

Jan zit in het verzet, waarschijnlijk rond een Groningse knokploeg onder leiding van Jelte Zuiderhoek. Welke rol hij precies heeft, blijft onduidelijk.
Zijn broer Nico is in de oorlog krijgsgevangene in Stanislau (Polen). In 1943 trouwt Nico bij volmacht met Tinie de Vries. Jan Meijer fungeert bij de trouwplechtigheid als stand-in voor zijn broer (op de foto van 1 maart 1943: Jan Meijer met Tinie de Vries, de echtgenote van zijn broer Nico). Dirk, de broer na Jan, is ondergedoken. Jans jongste broer Coen zit aan het eind van de oorlog wegens illegaal werk gevangen.
Op 10 november 1944 arresteert de SD Jan als illegale werker en sluit hem op in het Groningse Huis van Bewaring. Van daar gaat hij met een groot aantal noordelijke verzetsmensen op 16 januari 1945 op transport naar Neuengamme. Van 101 personen uit dit transport zijn de namen bekend, geen van hen is levend in Nederland teruggekeerd.
Jan verricht dwangarbeid in Hamburg-Veddel, een buitenkamp van Neuengamme aan de Elbe, Dessauer Oever. Op 20 februari 1945, een dag waarop zestien personen uit het Groningse transport van 16 januari omkomen, bezwijkt Jan aan longontsteking. Hij wordt in Neuengamme begraven en op 26 oktober 1951 op begraafplaats Esserveld herbegraven. GVAV-Rapiditas eert J.A.C. Meijer en nog drie omgekomen clubleden op 3 mei 1947 met een gedenksteen in het Oosterpark.
Jans oudste broer Andries is voor de oorlog jong overleden. De andere broers overleven de oorlog.