H.W. Mesdagstraat 79A*


Simon Vromen*

Geboren : 29-12-1892 te Lochem
Laatste adres : H.W. Mesdagstraat 79a te Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 24-7-1943
Vermoord te Auschwitz : 6-3-1944

Rosa, Hartog Salomon en Adolf Hartog Vromen

Simon Vromen is de zoon van Adolf Vromen (koopman/winkelier) en Roosje Aptroot die in Lochem wonen. Simon is hun vierde kind en wordt op 29 december 1892 geboren; hij heeft acht broers en zussen.

Hij trouwt met Helena Nijstad die ook uit Lochem komt. 
Zij trouwen op 15 januari 1918 en krijgen op 4 augustus 1920 een zoon Adolf Hartog. Het gezin verhuist naar Hengelo (Overijssel), waar de tweede zoon Hartog Salomon wordt geboren op 18 mei 1923.

Een jaar later verhuist het gezin naar Groningen en woont daar in de Jozef Israëlsstraat 89a. Simon en Helena krijgen daar op 29 augustus 1927 een derde kind, Rosa genaamd. Zo’n zes jaar later verhuist het gezin naar de H.W. Mesdagstraat 79a.

Simon vestigt in 1934 zijn zaak in Agentuur en Commissie in Textiel en Heren en Jongens confectie onder de naam : S. Vromen, Azn te Groningen.
Hun oudste zoon Adolf vertrekt in 1938 naar Amsterdam en woont aan de Nieuwe Heerengracht 109hs.
Hartog wordt in 1942 opgepakt, omdat de “aanvoer van Joden” uit Amsterdam te gering is.
Vader, moeder en Rosa verhuizen op 4 april 1943 gedwongen naar Amsterdam, waar ze worden ingeschreven op de Transvaalkade109 hs per 30 april 1943. Daar voegt ook de oudste zoon Adolf zich bij hen. Ze zijn niét uitgeschreven uit Groningen.
In het archief van het Handelsregister bevindt zich het formulier met de tekst : “In opdracht van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, deel ik U mede, dat volgens paragraaf 12 der Verordening 48/1941 mijn zaak met ingang van heden 12 mei 1942 is opgeheven”. De OmniaTreuhandgesellschaft te Arnhem wordt 9 augustus 1943 benoemd tot bewindvoerder om de onderneming te liquideren.
Simon is lid van de “Joodsche Raad” in Groningen en is lijkenverzorger binnen de Joodse gemeente. Hij probeert op de zgn. Puttkammerlijst en de zgn. Palestinalijst te komen. Plaatsing op deze laatste lijst lukt per 17 september 1943. Het baat echter niet: op 24 juli 1943 wordt Simon naar Westerbork gedeporteerd en per 3 maart 1944 met vrouw en dochter op transport naar Auschwitz weggevoerd.
Simon is vermoord te Auschwitz op 6 maart 1944.

 


Helena Vromen-Nijstad*

Geboren : 28-11-1896 te Lochem
Laatste adres : H.W. Mesdagstraat 79a Groningen
Weggevoerd : 3-3-1944
Vermoord : 6-3-1944 te Auschwitz

Helena Vromen-NijstadDe ouders van Helena zijn Hartog Nijstad en Leena Trijbits. Hij komt uit Diepenheim en is koopman van beroep, zij komt uit Gouda en heeft geen beroep. Het echtpaar vestigt zich in Lochem, waar ook hun drie kinderen worden geboren. Op 28 november 1896 wordt Helena als jongste kind van het gezin geboren. Zij heeft een broer Abraham en een zus Bertha.
Helena trouwt met Simon Vromen die ook in Lochem woont, op 15 januari 1918. Ruim twee jaar later wordt aldaar hun oudste zoon Adolf Hartog geboren op 4 augustus1920. Het gezin verhuist naar Hengelo, waar hun tweede zoon Hartog Salomon wordt geboren op 18 mei 1923.

Een jaar later vestigt het gezin zich in Groningen. Haar man staat daar ingeschreven als handelsreiziger/confectiefabrikant.
Ze wonen per 24 juni 1924 in de Jozef Israëlsstraat 89a. Daar wordt hun derde kind, Rosa, geboren op 29 augustus 1927.
Zes jaar later op 20 april 1933 verhuist het gezin naar de vlakbij gelegen H.W. Mesdagstraat 79a.
Hun oudste zoon Adolf Hartog is kleermaker en hij verhuist in 1938 naar Amsterdam.
In opdracht van “den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied”, wordt de zaak van Simon met ingang van 12 mei 1942 opgeheven (Verordening 48/1941).
Hartog wordt in 1942 opgepakt, omdat de “aanvoer van Joden” uit Amsterdam te gering is.
Vader en moeder en dochter Rosa verhuizen gedwongen op 4 april 1943 naar Amsterdam, waar ze worden ingeschreven op de Transvaalkade109 hs per 30 april 1943. Daar voegt ook de oudste zoon Adolf zich bij hen.
Ze zijn niét uitgeschreven uit Groningen.
Simon is lid van de “Joodsche Raad” in Groningen. Hij probeert op de zgn. Puttkammerlijst en de zgn. Palestinalijst te komen. Plaatsing op deze laatste lijst lukt per 17 september 1943. Het baat echter niet: op 24 juli 1943 wordt Helena naar Westerbork gedeporteerd en per 3 maart 1944 met man en dochter op transport naar Auschwitz weggevoerd.
Helena is op 6 maart 1944 aldaar vermoord.

 


Hartog Salomon Vromen*

Geboren : 18-5-1923 te Hengelo
Laatste adres : H.W. Mesdagstraat 79a Groningen
Weggevoerd : 15-7-1942 met het 1e transport naar Auschwitz
Vermoord : 26-8-1942 te Auschwitz

Hartog Salomon is de tweede zoon van Simon Vromen en Helena Nijstad die in Hengelo wonen als hij wordt geboren in 1923. Zijn drie jaar oudere broer Adolf Hartog is in Lochem geboren.
Als Hartog een jaar oud is, vestigen zijn ouders zich in Groningen en wonen per 24 juni 1924 in de Jozef Israëlsstraat 89a met hun twee zoons. Drie jaar later wordt zijn zusje Rosa geboren.

Vader Simon Vromen is confectiefabrikant en handelsreiziger, moeder is huisvrouw.
Negen jaar later – het is 1933 – verhuist het gezin naar de nabij gelegen H.W. Mesdagstraat 79a.

Zijn vader Simon is lid van de “Joodsche Raad” in Groningen, ook was hij lijkenverzorger binnen de Joodse gemeente. Zijn oudere broer Adolf Hartog verhuist in 1938 naar Amsterdam, hij is kleermaker.
Van Hartog is verder weinig bekend: in de Nieuwe provinciale Groninger courant van 26-7-1940 staat dat H.S. Vromen voor het examen Mulo-A is geslaagd en op 10-7-1941 lezen we dat hij het Mulo-B examen heeft gehaald. Wij gaan ervan uit dat dit Hartog Salomon betreft, maar zeker weten doen we dit niet. Op welk school hij heeft gezeten of welk beroep hij had weten we niet, ook niet of hij naar de “jeugdsjoel” in de Folkingedwarsstraat ging.

Hartog wordt in 1942 opgepakt, omdat de “aanvoer van Joden” uit Amsterdam te gering is.
Ondanks het feit dat hij een Sperrstempel heeft als kind van een medewerker van de “Joodsche Raad”, is hij met het eerste transport naar Auschwitz afgevoerd.
Hartog wordt vermoord te Auschwitz op 26 augustus 1942.

 


Rosa Vromen*

Geboren : 29-8-1927 te Groningen
Laatste adres : H.W. Mesdagstraat 79a te Groningen
Weggevoerd naar Westerbork : 24-7-1943
Vermoord te Auschwitz : 31-7-1944

Rosa VromenRosa is de dochter van het echtpaar Simon Vromen en Helena Nijstad, beiden afkomstig uit Lochem.
Zij trouwen daar op 15 januari 1918, Simon is dan 28 jaar en Helena is 22 jaar.
Rosa heeft twee oudere broers: Adolf Hartog is 7 jaar en Hartog Salomon is 4 jaar als Rosa in Groningen wordt geboren in de Jozef Israëlsstraat 89a. Het gezin is vanuit Hengelo (Overijssel) naar Groningen verhuisd. Daar heeft Simon een zaak opgezet als confectiefabrikant en handelsreiziger
Als Rosa zes jaar is betrekt het gezin de woning in de HW Mesdagstraat 79a.
Rosa staat ingeschreven als leerling van het Joods Lyceum aan de Violenstraat 2 in Groningen.

Adolf verhuist in 1938 naar Amsterdam en broer Hartog wordt in 1942 opgepakt, omdat de “aanvoer van Joden” uit Amsterdam te gering is.
Rosa verhuist met haar ouders op 4 april1943 gedwongen naar Amsterdam, waar ze worden ingeschreven op de Transvaalkade109 hs per 30 april 1943. Daar voegt ook haar oudste broer Adolf zich bij hen.
Ze zijn niét uitgeschreven uit Groningen.
Via haar vader, die lid is van de “Joodsche Raad” in Groningen, proberen ze op de zgn. Puttkammerlijst en de zgn. Palestinalijst te komen. Plaatsing op deze laatste lijst lukt per 17 september 1943. Het baat echter niet: op 24 juli 1943 wordt Rosa naar Westerbork gedeporteerd en per 3 maart 1944 met haar ouders op transport naar Auschwitz weggevoerd.
Rosa is vermoord in Auschwitz op 31 juli 1944.