H.W. Mesdagstraat 7


Wolf Braaf

H.W. Mesdagstraat 7, Groningen
Geboren: 15 april 1896 in Vlagtwedde
Gedeporteerd: 4 oktober 1942 naar Westerbork
Vermoord: 4 januari 1943 in Auschwitz-Birkenau

Wolf Braaf is van beroep veehandelaar. Hij wordt op 15 april 1896 geboren in Vlagtwedde als zoon van de koopman Abraham Braaf en Paulina of Satina Braaf-Jacobson.
Hij is getrouwd met Sara Braaf-Lazarus. Samen hebben ze twee dochtertjes Mary Tiny en Adri Louise.

Wolf Braaf bekleedt een prominente positie in zijn beroepsgroep. Nog in juli 1940 wordt hij gekozen tot penningmeester van de toenmalige “Nederlandsche Bond Van Veehandelaren, Afdeeling Groningen”.
Het Nieuwsblad van het Noorden meldt op 3 juli 1940 naast zijn verkiezing, dat het door hem opgestelde jaarverslag met een batig saldo wordt goedgekeurd. Het Nieuwsblad meldt verder, dat een voorstel van de nieuw gekozen penningmeester “om de winst te verdelen en voor de helft te bestemmen aan de Groninger Gemeenschap en de andere helft voor den nationalen opbouw”, werd verwezen naar de volgende vergadering.
Het gezin Braaf biedt aan de erevoorzitter van de Nederlandsche Bond van Veehandelaren in Groningen, de weduwnaar Philippus van Dam, tot diens overlijden op 24 april 1941 onderdak. Deze Philippus van Dam ligt begraven op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan.
Het wordt door de bezetter de groep van Joodse veehandelaren al snel onmogelijk gemaakt om hun beroep uit te oefenen. In het Nieuwsblad van het Noorden wordt dan ook op 4 november 1941 de liquidatie van de veehandel van Wolf Braaf onder de rubriek “Opheffingen” gepubliceerd.

Een ooggetuige die tegenover het gezin in de H.W. Mesdagstraat woonde herinnert zich: “Mijn broer Henk, toen 7 jaar oud, speelde met beide meisjes. Mijn ouders hebben nadat de mededeling van deportatie was gekomen vader en moeder Braaf nog aangeboden de beide meisjes eerst in ons gezin en vermoedelijk daarna elders onder te brengen. Dat was voor mijn vader, die in het verzet betrokken was, goed mogelijk. De ouders Braaf wilden dat niet. Zij dachten dat ze niet direct gevaar zouden lopen en verwachtten dat de oorlog niet zo lang zou duren.”
Helaas is dit optimisme volslagen misplaatst. Net als voor vele anderen volgt op 4 oktober 1942 deportatie naar Westerbork.
Na deportatie gaat Wolf met zijn gezin op 26 oktober 1942 op transport naar Auschwitz. Zijn vrouw en kinderen worden kort naar aankomst vermoord. Hijzelf wordt geselecteerd voor dwangarbeid.
Op 14 december 1942 wordt er nog een brief verstuurd uit Auschwitz-Monowitz waaruit geconcludeerd kan worden dat hij op dat moment nog in leven was.
Uit gegevens van het Internationale Rode Kruis uit 1994 blijkt echter dat hij kort daarna, op 4 januari 1943, om 10:30 uur in Auschwitz overlijdt als gevolg van “Herzmuskelschwäche”.

 


Sara Braaf-Lazarus

H.W. Mesdagstraat 7, Groningen
Geboren: 20 augustus 1903 in Winschoten
Gedeporteerd: tussen 3 en 5 oktober 1942 naar Westerbork
Vermoord: 29 oktober 1942 in Auschwitz

Sara Lazarus is gehuwd met de veehandelaar Wolf Braaf. Samen met hem heeft ze twee dochtertjes Mary Tiny en Adri Louise.
Zij is de dochter van Lazarus Lazarus en Marie Lazarus-Levie. Beide ouders zijn afkomstig uit Groningen.
Optimistisch over een spoedig einde van de oorlog, besluiten beide echtelieden begin 1942, als dat nog kan, niet onder te duiken. Een oog getuige die tegenover het gezin woont verhaalt, dat zij een aanbod om dat te doen afslaan.
Net als bij vele anderen uit de Joodse bevolkingsgroep in Groningen volgt deportatie naar Westerbork begin oktober 1942. Op 26 oktober gaat ze samen met haar man en haar twee kinderen op transport naar Auschwitz. Op 29 oktober 1942 wordt zij daar na aankomst op de zelfde dag als haar beide dochtertjes vermoord.

 


Mary Tiny Braaf

H.W. Mesdagstraat 7, Groningen
Geboren: 25 december 1931 in Groningen
Gedeporteerd: tussen 3 en 5 oktober 1942 naar Westerbork
Vermoord: 29 oktober 1942 in Auschwitz

Mary Tiny is de dochter van de veehandelaar Wolf Braaf en Sara Wolf-Lazarus.
Net als bij haar zusje Adri Louise is er weinig bekend over haar leven. Mary Tiny wordt maar 10 jaar oud.
Na deportatie van het gezin naar Westerbork, begin oktober 1942, volgt op 26 oktober 1942 transport naar Auschwitz.
Op 29 oktober 1942, op dezelfde dag als haar moeder en zusje Adri Louise, wordt zij daar om het leven gebracht.

 


Adri Louise Braaf

H.W. Mesdagstraat 7, Groningen
Geboren: 3 juli 1937 in Groningen
Gedeporteerd: tussen 3 en 5 oktober 1942 naar Westerbork
Vermoord: 29 oktober 1942 in Auschwitz

Adri Louise is de dochter van de veehandelaar Wolf Braaf en Sara Wolf-Lazarus.
Net als bij haar zusje Mary Tiny is er weinig bekend over haar korte leven. Adri Louise wordt maar 5 jaar oud.
Na deportatie begin oktober 1942 naar Westerbork van het gehele gezin, vertrekt zij kort daarna op 26 oktober 1942 met haar zuster en ouders naar Auschwitz.
Daar wordt zij op 29 oktober 1942, op dezelfde dag als haar moeder en zus Mary Tiny, om het leven gebracht.