H.W. Mesdagstraat 7


Wolf Braaf

Geboren: 15 april 1896, Vlagtwedde
Laatste adres: H.W. Mesdagstraat 7, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 4 oktober 1942
Vermoord: 4 januari 1943, Auschwitz

Wolf Braaf is van beroep veehandelaar. Hij is op 15 april 1896 geboren in Vlagtwedde als zoon van de koopman Abraham Braaf en Paulina of Satina Braaf-Jacobson.
Wolf trouwt met Sara Braaf-Lazarus. Samen hebben ze twee dochtertjes: Mary Tiny en Adri Louise.

Wolf Braaf bekleedt een prominente positie in zijn beroepsgroep. In juli 1940 is hij gekozen tot penningmeester van de toenmalige “Nederlandsche Bond Van Veehandelaren, Afdeeling Groningen”.
Het Nieuwsblad van het Noorden meldt op 3 juli 1940 naast zijn verkiezing, dat het door hem opgestelde jaarverslag met een batig saldo is goedgekeurd. Het Nieuwsblad meldt verder dat een voorstel van de nieuw gekozen penningmeester “om de winst te verdelen en voor de helft te bestemmen aan de Groninger Gemeenschap en de andere helft voor den nationalen opbouw”, is verwezen naar de volgende vergadering.
Het gezin Braaf biedt onderdak aan de erevoorzitter van de Nederlandsche Bond van Veehandelaren in Groningen, de weduwnaar Philippus van Dam tot diens overlijden op 24 april 1941. Deze Philippus van Dam ligt begraven op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan.
De bezetter maakt het de groep van Joodse veehandelaren al snel onmogelijk hun beroep uit te oefenen. In het Nieuwsblad van het Noorden staat op 4 november 1941 de liquidatie van de veehandel van Wolf Braaf onder de rubriek “Opheffingen” gepubliceerd.

Een ooggetuige die tegenover het gezin in de H.W. Mesdagstraat woonde herinnert zich: “Mijn broer Henk, toen 7 jaar oud, speelde met beide meisjes. Mijn ouders hebben nadat de mededeling van deportatie was gekomen vader en moeder Braaf nog aangeboden de beide meisjes eerst in ons gezin en vermoedelijk daarna elders onder te brengen. Dat was voor mijn vader, die in het verzet betrokken was, goed mogelijk. De ouders Braaf wilden dat niet. Zij dachten dat ze niet direct gevaar zouden lopen en verwachtten dat de oorlog niet zo lang zou duren.”
Helaas is dit optimisme volslagen misplaatst. Net als voor vele anderen volgt op 4 oktober 1942 deportatie naar Westerbork.
Na deportatie gaat Wolf met zijn gezin op 26 oktober 1942 op transport naar Auschwitz. Zijn vrouw en kinderen zijn kort na aankomst vermoord. Hijzelf moet dwangarbeid verrichten.
Op 14 december 1942 komt er nog een brief uit Auschwitz-Monowitz waaruit geconcludeerd kan worden dat Wolf op dat moment nog in leven is.
Uit gegevens van het Internationale Rode Kruis uit 1994 blijkt dat hij kort daarna, op 4 januari 1943, om 10:30 uur in Auschwitz overlijdt als gevolg van “Herzmuskelschwäche”.  

 


Sara Braaf-Lazarus

Geboren: 20 augustus 1903, Winschoten
Laatste adres: H.W. Mesdagstraat 7, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 3/5 oktober 1942
Vermoord: 29 oktober 1942, Auschwitz

Sara Lazarus is gehuwd met de veehandelaar Wolf Braaf. Samen met hem heeft ze twee dochtertjes: Mary Tiny en Adri Louise.
Zij is de dochter van Lazarus Lazarus en Marie Lazarus-Levie. Beide ouders zijn afkomstig uit Groningen.
Optimistisch over een spoedig einde van de oorlog, besluiten beide echtelieden begin 1942, als dat nog kan, hun kinderen niet te laten onderduiken. Een ooggetuige die tegenover het gezin woont, verhaalt dat zij een aanbod om dat te doen afslaan.
Net als bij vele anderen uit de Joodse bevolkingsgroep in Groningen volgt deportatie naar Westerbork. Voor het gezin Wolf begin oktober 1942. Vrij snel daarna, op 26 oktober gaat Sara samen met haar man en haar twee kinderen op transport naar Auschwitz. Haar dochtertjes zijn op dat moment vijf en tien jaar oud. Op 29 oktober 1942 is zij daar na aankomst vermoord, net als haar beide dochtertjes. Haar man moet dwangarbeid verrichten en sterft twee maanden later.  

 


Mary Tiny Braaf

Geboren: 25 december 1931, Groningen
Laatste adres: H.W. Mesdagstraat 7, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 3/5 oktober 1942
Vermoord: 29 oktober 1942, Auschwitz

Mary Tiny is de dochter van de veehandelaar Wolf Braaf en Sara Wolf-Lazarus.
Zij heeft een jonger zusje: Adri Louise. Een ooggetuige herinnert zich nog dat beide zusjes met buurjongetje Henk speelden. Er is verder weinig bekend over het korte leven van Mary Tiny. Zij wordt maar 10 jaar oud.
Op die leeftijd volgt voor haar met haar vader, moeder en zusje deportatie naar Westerbork. Kort daarna, op 26 oktober 1942 gaat zij op transport naar Auschwitz.
Daar is Mary Tiny op 29 oktober 1942, op dezelfde dag als haar moeder en zusje Adri Louise om het leven gebracht. Haar vader moet dwangarbeid verrichten en sterft twee maanden later..  

 


Adri Louise Braaf

Geboren: 3 juli 1937, Groningen
Laatste adres: H.W. Mesdagstraat 7, Groningen
Weggevoerd naar Westerbork: 3/5 oktober 1942
Vermoord: 29 oktober 1942, Auschwitz

Adri Louise is de dochter van de veehandelaar Wolf Braaf en Sara Wolf-Lazarus. Zij heeft een ouder zusje: Mary Tiny. Een ooggetuige herinnert zich nog dat beide zusjes met buurjongetje Henk speelden. Er is verder weinig bekend over het korte leven van Adri Louise, Zij wordt maar 5 jaar oud.
Op die leeftijd volgt voor haar met haar vader, moeder en zusje deportatie naar Westerbork. Kort daarna, op 26 oktober 1942 gaat zij op transport naar Auschwitz.
Daar is Adri Louise op 29 oktober 1942, op dezelfde dag als haar moeder en zusje Mary Tiny, om het leven gebracht. Haar vader moet dwangarbeid verrichten en sterft twee maanden later.